a đờ lô quát súp tất cả anh em, cũng khá là lâu mình chưa share Key vs Tài Khoản cho ae nên ngứa tay nay lại bay vào share tiếp, không có Tài Khoản thì mình lại quay về share Key như trước nữa ae à, mặc dù không còn share Tài Khoản nữa nhưng mong ae vẫn ủng hộ mình. Đợt comeback này share cho ae hết thẩy 5 Key trong đó có 3 Key 2022 và 2 Key 2023, hàng đac được check bao ngon nên anh em yên tâm vượt link nháaa


 

3 Key HMA 2022


2 Key HMA 2023