Đụ má HMA :)) ngồi từ trưa 11h30 tới giờ mình mới reg được Key... Điện thoại mình hiện tại vẫn chưa reg đc nên mượn điện thoại phụ huynh để reg á mngg:( nên trường hợp có lỗi lầm gì nhiều thì cho mình xin lỗi. Vì Key không reg trên điện thoại mình nên gặp sự cố nào quá trớn thì... à ừ không biết nói gì nữa rồi=))


Link Lấy Key vs Tài Khoản Đây Bà Con!!