Do đợt này mình tốn rất nhiều tiền cho việc reg Key nên mình có chèn thêm 1 link 1Shorten tức là bạn phải vượt 3 link để có Key và Tài Khoản!! Nhưng đừng lo 1Shorten nó không làm tốn nhiều thời gian của bạn đâu, dữ lắm là tốn 30s trở lại thôi!!!


Link Key vs Tài Khoản (HSD 01/11/2022)