Một số lưu ý mình muốn nói với anh em khi lấy Key vs Tài Khoản:


1. Nếu Tài Khoản có sai pass thì comment cho mình biết để mình reset lại pass (đó nhiều ip log cùng 1 Tài Khoản nên pass bị đổi) và pass mới (sau khi reset) giống như pass cũ (pass trong note1s)

2. Anh em có lấy thì lấy sớm sớm, lấy trễ quá mình không hỗ trợ được (hôm qua có 1 bạn báo với mình Tài Khoản sai pass nhưng do Key còn HSD vài giờ nên cứ liên kết mail vào là bị đá ra ngay lập tức nên mình không hỗ trợ được gì)


Bấm Vào Đây Để Lấy Key vs Tài Khoản (HSD 05/10/2022)